Khamis, 22 Julai 2010

Kaki Pancing_LEKIR...Ni baru betul kaki pancing sejati...hahaha...Siakap sesaje

Renungan Bersama

ALLAH MEMBOLEHKAN MANUSIA MENGUASAI ALAM

Islam mengajar kita, bahawa alam semesta ini, dimana manusia hidup dengan segala hasil yang ada di dalamnya, bukanlah buatan manusia, dan tidak akan ada kemampuan mereka untuk menciptakannya, tidak dimana yang lalu, tidak sekarang dan tidak pula dimana yang akan datang. Adalah ujud segalanya itu dari ciptaan Khaliq semesta alam: “Bahkan kamu manusia sebahagian makhluk Allah”. (al-Maidah: 18).

Pasti tidak ada kemampuan sama sekali bagi manusia untuk membuat alam ini, jika tidak sanggup membuat yang lebih kecil dari lalat, sekalipun mereka bergotong-royong seluruhnya: “Sesungguhnya segala apa yang kamu jadikan Tuhan selain dari Allah, tidak akan sanggup mencipta seekor lalat pun, sekalipun mereka bergotong-royong seluruhnya…” (al-Haj: 73).

Alam dimana kita hidup ini, dimana kita memakmurkan dan merasai nikmat hasil kemakmurannya, adalah ciptaan Allah. Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah, membentuk dalam keadaan yang amat sempurna, menjadikan lelaki dan perempuan, memperlengkapi mereka dengan mata, telinga, hati, otak dan fikiran, semoga mereka sedar dan mengenal rahmat Allah serta bersyukur atas kurnia Yang Maha Besar: “Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari segumpal darah, dan akhirnya berkeluarga”. (Fatir: 11) .

“Wahai insan, apa gerangan yang telah memalingkan engkau dari tuhan mu yang mencipta engkau, yang telah membentuk engkau, lantas merubah bentuk menurut yang dikehendakiNya”? (al-Infitar: 5-8).

“Dan Allah yang telah memberi kamu rupa, lantas membuat rupa mu itu dengan seindah-indahnya”. (Ghafir: 64).

“Dan Allah yang telah melahirkan kamu dari kandungan ibu mu, dimana kamu tidak tahu apa-apa, lantas Allah membuat mu telinga, mata dan hati, semoga kamu bersyukur”. (an-Naml: 78).

Alam dimana kita hidup ini, adalah ciptaan Allah; Allah Pencipta segala-galanya, baik yang kita ketahui atau pun yang tidak; baik yang terjangkau oleh ilmu kita atau pun yang tidak; Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, baik yang telah diketahui oleh ilmu manusia atau pun yang tidak dan belum. Allah akan sanggup mencipta yang lain-lain lagi jika dikehendakiNya: “Demikianlah, bahawa Allah itu adalah tuhan mu; tidak ada tuhan selain daripada Allah; Allah pencipta segala-galanya, kerana itu beribadatlah kepadaNya”. (al-An’am: 102).

“Adalah kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah mencipta apa yang dikehendakiNya”. (al-Maidah: 17).

“Puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi; Allah yang telah mengadakan gelap dan cahaya”. (al-An’am: 1).

“Allahlah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan”. (al-Anbia’: 33).

“Allah yang telah menjadikan mati dan hidup, untuk mencuba siapa diantara kamu yang paling beramal”. (al-Mulk: 2).

Allah yang telah menciptakan alam ini, berkebijaksanaan untuk memberi kuasa kepada manusia untuk mengolah segala isi alam, dengan mempergunakan kelengkapan manusia; mata, telinga, akal dan sebagainya, yang akan membantu mereka untuk mengambil manfaat dari kandungan alam: “Apakah kamu tidak sedari, bahawa Allah telah menguasakan kepada mu untuk mengolah isi langit dan bumi, dan menyerahkan kepada mu pengunaan hasilnya, baik yang telah nampak atau pun yang masih tersembunyi”. (Luqman: 20) .

Manusia yang hidup di atas bumi, dimana Allah telah menguasakan kepada mereka segala isi langit dan bumi, baik yang berada dilaut atau pun didarat. Kepada manusia telah diberi hak untuk menyelidik rahsia langit dan rahsia bumi; diberi hak untuk menggali segala apa yang bermanfaat bagi mereka. Ertinya bagi mereka telah mendapat keizinan umum dari Allah: “Allah yang telah membentangkan laut bagi mu, agar kapal dapat berlayar didalamnya, agar kamu dapat mencari penghidupan dengan perantaraannya, semoga kamu bersyukur, dan Allah telah menguasakan kepada mu segala isi langit dan bumi; sesungguhnya dalam kejadian itu semua, terkandung ayat-ayat (kebesaran Tuhan) bagi mereka yang berfikiran”. (al-Jashiah: 12-13).

“Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan telah mencurahkan dari langit hujan, dan dengan (sebab kesuburan) air itu meranumkan buah-buahan untuk mu. Allah telah menguasakan kepada mu kapal agar berlayar dilautan dengan perintahnya, bahkan juga sungai-sungai. Allah telah menguasakan kepada mu matahari dan bulan, malam dan siang, dan telah mendatangkan segala pinta mu. Memang kalau kamu cuba menghitung nikmat Allah kepada mu, pasti kamu tidak sanggup. Sungguh sifat manusia itu kejam dan pembangkang”. (Ibrahim: 32-24).
Oleh: A.Hasjmy.
“Agama Menjadi Sendi Hidup,
Pengaruh Menjadi Penjaganya.
Kalau Tidak Bersendi Runtuhlah
Hidup Dan Kalau Tidak Berjaga,
Binasalah Hayat. Kerana Orang Terhormat Itu, Kehormatannya Itulah Yang Melarangnya Berbuat Jahat”.
Oleh: Prof. Dr. Hamka.
“Allah Yang Telah Menjadikan
Kamu (hai manusia) Sebagai
Penguasa Bumi (khalifah),
Darjat Sebahagian Kamu Ditingkatkan Atas Sebahagian Yang Lain, Dimana Allah Akan Menguji Kecekapan Mu Dalam Mengurus Alam…”

Sumber gambar : Blog Tunduki Hatimu

Anak muda Lekir Yg Dalam Kenangan Berkerja Keras...TAKBIR.....