Selasa, 12 Oktober 2010

AKHLAQ DAN ADAB


Akhlak
Akhlak mulia
Ihsan
Menyampaikan amanat
Etika terhadap Allah
Etika terhadap Nabi
Memanggil Nabi dengan namanya
Meninggikan suara melebihi suara Nabi
Etika berbicara dengan Nabi
Memohon diri kepada Nabi saat meninggalkan majlisnya
Pembicaraan khusus dengan Nabi
Istiqamah (teguh pendirian)
Mendamaikan perselisihan antar manusia
Keutamaan mendamaikan perselisihan antar manusia
Mendamaikan antara suami dan isteri
Inabah (taubat)
Infaq
Anjuran untuk berinfaq
Infaq, pelindung dari api neraka
Ancaman bagi yang tidak meninfaqkan hartanya
Melindungi janda-janda dan orang miskin
Mendahulukan kepentingan orang lain
Menyempurnakan takaran dan timbangan
Berbuat baik
Hakikat kebaikan
Keutamaan perbuatan baik
Keutamaan silaturahmi
Berbuat baik merupakan sebaik-baik amalan
Berbakti kepada kedua orang tua
Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar
Yang patut dijadikan teman
Hubungan orang kafir dengan orang tuanya yang muslim
Silaturahmi
Dosa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi
Sedekah kepada keluarga
Hubungan dengan saudara yang musyrik
Larangan membunuh anak karena takut miskin
Rendah diri dan khusyuk
Tolong menolong
Berserah diri
Takwa
Keutamaan takwa
Sifat-sifat orang yang bertakwa
Menyeru pada ketakwaan
Jalan takwa
Pahala takwa
Mengagungkan syi'ar Allah tanda ketakwaan hati
Tawadhu (rendah diri)
Taubat
Keutamaan taubat
Perintah bertaubat
Waktu diterimanya taubat
Cara bertaubat
Tidak putus asa untuk mendapatkan ampunan
Penyesalan adalah taubat
Penyesalan yang tiada berarti
Orang yang diterima dan yang tidak diterima taubatnya
Taubat orang yang berzina
Taubat pencuri
Taubat pembunuh
Taubat orang yang menuduh zina
Taubat orang kafir
Taubat orang murtad
Taubat orang munafik
Tawakkal
Berpendirian
Cinta karena Allah
Kewajiban mencintai Allah dan RasulNya
Tanda cinta karena Allah
Suka berbuat baik kepada orang bagian dari iman
Keutamaan bersaudara karena Allah
Cinta Ilahi bagi orang yang bersaudara karena Allah
Hubungan timbal balik dengan saudara
Menjaga rahasia
Hikmah
Sabar
Malu
Malu bagian dari kebenaran
Takut kepada Allah
Berharap (raja')
Kasih sayang (rahmat)
Keutamaan dan perintah berkasih sayang
Rahmat Allah mendahului kemurkaanNya
Putus asa dari rahmat Allah
Rahmat di antara orang-orang beriman
Ridha
Lemah lembut
Zuhud
Tentang dunia
Dunia penjara orang mukmin dan surga orang kafir
Kerendahan dunia
Singkatnya umur dunia
Dunia merupakan tempat ujian
Cela dunia
Hakikat zuhud di dunia
Keutamaan zuhud dan pendek harapan
Perhatian terhadap dunia
Ketenangan
Lapang dada
Mengadu kepada Allah
Bersyukur
Bersyukur atas nikmat Allah
Sabar
Kesabaran Allah atas kejahatan orang kafir
Para nabi adalah orang yang paling berat menerima ujian
Perintah bersabar
Ganjaran sabar
Kapan kita harus bersabar
Sabar menghadapi penyakit
Sabar dalam menghadapi sesuatu yang kita benci
Sabar saat berperang
Jujur
Keutamaan berhati-hati dalam berbuat jujur
Mematuhi pemimpin
Kewajiban mematuhi pemimpin
Mendengar dan patuh pada selain maksiat
Mengikuti pemimpin dalam jihad
Adil
Menjaga kehormatan diri
Memaafkan orang yang bersalah
Kepuasan
Memuliakan, menerima dan menyaji tamu
Bersandar kepada Allah
Pujian
Pujian Allah terhadap diriNya
Pujian manusia terhadap dirinya
Siaga
Waspada
Cinta
Nasihat
Keyakinan
Akhlak-akhlak buruk
Menuruti hawa nafsu
Mengikuti prasangka
Berbaur dengan orang-orang bodoh
Orang yang paling jelek di sisi Allah
Beretika buruk terhadap Allah
Sombong dan berbangga-bangga
Celaan berbangga-bangga
Celaan kesombongan
Balasan orang yang sombong
Bangga dengan banyak anak
Bangga dengan banyak harta
Takabbur
Menipu
Berlebih-lebihan
Menyebarkan Kejelekan
Permusuhan
Makan riba
Istinkaf (sombong)
Membuat kerusakan
Kikir dan bakhil
Mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang lain
Bathr (Tidak menerima kebenaran,tidak mensyukuri nikmat)
Benci
Zalim dan melampaui batas
Buhtan (bohong, pura-pura)
Tabzir (foya-foya)
Memata-matai
Berangan-angan
Memanggil dengan nama (julukan) yang jelek
Pasrah (tanpa usaha)
Pengecut
Dengki
Ain (dengki) suatu realita
Menjauhi dengki dan kezaliman
Mengucapkan Masyaa' Allah Laa Quwata Illa Billah
Kotoran atau kejahatan
Berkhianat
Bermuka dua
Riya
Mencaci
Larangan mengutuk dan mencaci
Mengutuk orang kafir dan mencacinya
Mengejek, mengolok-olok
Buruk sangka
Ragu-ragu
Menghalang-halangi kebenaran
Kezaliman
Balasan kezaliman
Kemenangan atas orang zalim
Maafnya orang yang teraniaya
Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat
Balasan terhadap kezaliman
Ghadar (khianat)
Curang
Marah
Marah karena Allah
Mengumpat, membicarakan orang lain
Menjauhkan diri dari mengumpat
Balasan orang-orang yang mengumpat
Mengumpat orang yang zalim
Membunuh
Menuduh berbuat zina
Dusta
Dusta itu tercela
Balasan dusta
Perintah menjauhi prasangka buruk
Kufur nikmat
Pembicaraan yang tidak berarti
Homosexual
Makar (khianat)
Bisik-bisik yang tercela
Melanggar janji
Mengadu domba
Hamz dan lamz (berbisik, mencibir sambil menghina)
Etika dan hak-hak umum
Etika berbicara
Berbicaralah yang baik atau diam
Keutamaan perkataan baik
Perkataan baik dan perkataan buruk
Berkata benar
Sebaik-baik perkataan
Larangan berbuat keji
Merendahkan suara saat berbicara
Menundukkan kepala bagi wanita saat berbicara
Gubahan syair
Syair yang dibolehkan
Syair yang dilarang
Etika berkumpul
Yang didapat dari perkumpulan baik dan perkumpulan jelek
Memilih kawan berkumpul
Menghormati dan meluaskan tempat kepada orang saat berkumpul
Berbisik-bisik dalam tempat perkumpulan
Etika keluar dari tempat perkumpulan
Etika berjalan
Angkuh ketika berjalan
Rendah diri ketika berjalan
Memberi salam
Cara memberi salam
Lafaz salam dan penghormatan
Ucapan salam ahli kitab
Ucapan salam malaikat
Menjawab salam
Cara menjawab salam
Meminta izin
Etika meminta izin
Lafaz dan cara meminta izin
Meminta izin untuk menghindari pandangan (yang dilarang)
Meminta izin di hotel dan tempat-tempat umum
Meminta izin ketika akan keluar
Hak tamu
Menghormati dan melayani tamu
Membuat makanan dan berkerja keras untuk melayani tamu
Hak jalanan
Menundukkan pandangan
Hak tetangga
Menghormati tetangga
Hak-hak tetangga terdekat
Memperlakukan binatang
Perumpamaan dengan binatang
Kalung binatang
Hubungan dengan hamba sahaya
Makan dan minum hamba sahaya
Pakaian hamba sahaya
Memerintah hamba sahaya sesuai kemampuannya
Memperlakukan hamba dengan baik

Tiada ulasan:

Catat Ulasan