Khamis, 2 Disember 2010

Mengapa Aku Dihidupkan Di Dunia Ini???


1. untuk sujud menyembah Allah

Firman Allah, maksudnya "Pada hal mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembahAllah dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetapteguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar" (Surah Al-Bayyinah 5 : 98)

2. untuk aku sebagai Khalifah di muka bumi ini

Firman Allah, maksudnya "Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnyayang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakan-Nya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksa-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Surah al-An'am 6 : 165)

3. untuk aku menyeru kebaikan, membanteras kejahatan

Firman Allah, maksudnya "Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya" (Surah Ali Imran 3 : 104)

4. Allah tidak jadikan aku sia-sia

Firman Allah, maksudnya " Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (Surah al-Mu'minun: 115)